Työstä työtä - kasva kestävästi

Me Edicoksella uskomme, että kun yrittäjä ja henkilöstö voivat hyvin, myös yrityksen suorituskyky paranee. 

Työkykyjohtamisen hyödyt

Kustannusten hallinta

Työkykyjohtamisen toimenpiteet vähentävät kustannuksia, kun sairauspoissaolot
pienenevät, henkilöstön vaihtuvuus ja sijaisten tarve vähenee sekä
perehdyttämiseen ja rekrytointiin tarvittavat investoinnit laskevat.

Työn sujuvuus

Yrityksen tuottavuus ja tehokkuus nousevat, kun poissaolojen määrän
pienenemisen myötä on vähemmän tekemätöntä työtä ja työn hallinta sekä
sujuvuus kehittyvät paremmaksi.

Vastuullinen toiminta

Työkykyjohtamisella voi myös vahvistaa yrityksen vastuullista toimintaa.
Työnantajanmielikuva paranee, kun yritys huolehtii henkilöstöstään ja
asiakkaistaan sekä muista toimintaansa liittyvistä sidosryhmistä hyvin.

Panostamalla Edicos Oy:n työkykypalveluihin saat paremman tuoton jo tehdyille
investoinneille. Edicos Oy:n palvelut auttavat sinua ymmärtämään henkilöstön
tarpeita, kuten stressin ja muun kuormituksen vaikutuksia fyysiseen ja
psyykkiseen jaksamiseen. Saat tukea esihenkilöiden toiminnan edistämiseen,
jonka avulla johtaminen ja yrityksesi tuottavuus paranevat.

OMA työkykypäällikkö

Ulkoistettu työkykyasiantuntijan ostopalvelu, joka auttaa yritystä ennakoimaan työkykyriskejä ja näin säästämään työterveyshuollon kustannuksissa. 

Työkykypalvelut

Edicos Oy:n työkykypalvelut ovat johdon oikea käsi työkykyasioissa, esihenkilöiden tuki työn hallinnassa ja työntekijöiden apu arjen työssä.

Työstä työtä -blogi

Kuvassa joenrantaan laskeutuvat portaat
Blogiarkisto

Lupauksista muutokseen

Vuosi 2021 lähenee loppuaan ja on aika paketoida kulunut vuosi. Uusi vuosi tekee tuloaan ja niin tekevät myös uudenvuodenlupauksetkin. Oletko sinä joskus tehnyt lupauksia itsellesi vuoden vaihtuessa,

Lue lisää »

Valmennukset

Edicos Oy:n valmennukset antavat yritykselle työkaluja parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia. Valmennusten avulla ennaltaehkäistään uupumusta ja helpotetaan muutosten kohtaamista työyhteisössä.

yksi mies ja neljä naista seisovat ryhmässä kahvitauolla

Koulutukset

Edicos Oy:n koulutukset ovat vaikuttavia ja tuloksellisia, koska ne ovat asiakaslähtöisesti suunniteltuja ja niissä käytetään toiminnallisia ja keskustelua aktivoivia menetelmiä.