OMA Työkykypäällikkö

Tarvitsetko apua henkilöstön työkykyhaasteiden ratkaisemiseen? Kaipaatko lisätukea omille resursseille? Haluatko tehdä vaadittavat vastuullisuus- ja työhyvinvointiohjeistukset, mutta tarvetta kokopäiväiselle työhyvinvointiasiantuntijalle ei vielä ole? Ratkaisu on OMA Työkykypäällikkö.

Työkykypäällikkö yrityksen strategisena tukena

Työkykypäällikkö on asiantuntija, joka keskittyy työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen organisaatiossa. He vastaavat työterveyden ja -hyvinvoinnin strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Työkykypäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa työhyvinvointiohjelmien suunnittelu, työkykyriskien arviointi, työterveyshuollon koordinointi, työkykyä edistävien käytäntöjen kehittäminen ja työntekijöiden tukeminen työkykyyn liittyvissä haasteissa.

He työskentelevät tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, kuten HR-osaston, esimiesten, työterveyshuollon ja työntekijöiden kanssa. Työkykypäällikkö auttaa organisaatiota luomaan terveellisen ja tuottavan työympäristön, jossa työntekijöiden hyvinvointi, terveys ja työkyky ovat keskeisiä tavoitteita.

Lyhyesti sanottuna työkykypäällikkö on vastuussa työntekijöiden työkyvyn tukemisesta ja organisaation työhyvinvoinnin edistämisestä, mikä johtaa parempaan tuottavuuteen, vähentyneisiin sairauspoissaoloihin ja parempaan työtyytyväisyyteen.

OMA Työkykypäällikön tehtävät

Täydentää työterveyshuollon ja HR:n tarjoamia palveluita. Jokaiselle yritykselle räätälöidään omiin tarpeisiin sopiva palvelu tarvekartoituksen pohjalta. Sovittuja sisältöjä ja kokonaisuuksia voidaan muuttaa, laajentaa ja supistaa yhteisesti sopien.

Miksi Edicos?

Edicos Oy on merilappilainen työkykyjohtamisen asiantuntija (Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Simo). Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

OMA Työkykypäällikkö on Edicos Oy:n kehittämä palvelukonsepti, jonka avulla yritys voi hallita ja ennakoida työkykyriskejä ja niihin liittyviä kustannuksia. OMA Työkykypäällikkö edistää myös johdon ja omistajayrittäjän hyvinvointia. OMA Työkykypäällikkö on tarkoitettu PK-yrityksille, jotka haluavat myös lisätä yrityksen pito- ja vetovoimaa ja vahvistaa yrityksen brändiä. Palvelu räätälöidään yrityksen strategian ja arvojen mukaisesti. OMA Työkykypäällikkö on ostopalvelu, mutta toimii osana yrityksen arkea kuin oma työntekijä.

Usein kysytyt kysymykset: OMA Työkykypäällikkö

Kuinka pitkäksi aikaa sopimus voidaan tehdä?

Kesto vaihtelee yrityksen tarpeiden mukaan. Sopimus voi olla määräaikainen, vähintään pituudeltaan 3kk, jossa on 1 kk:n irtisanomisaika tai starttivaiheen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva.

Kuinka pian OMA Työkykypäällikkö tulee yritykseen?

Yrityksen tarpeen huomion ottaen 3 päivän tai viimeistään seuraavan kahden viikon kuluessa.

Miten OMA Työkykypäällikkö eroaa konsulttipalvelusta?

OMA Työkykypäällikkö ei ole irrallinen palvelu vaan hän on yksi jätkistä. OMA Työkykypäällikkö ei vain neuvo vaan myös työskentelee yrityksen arjessa ohjaten ja valmentaen yritysjohtoa ja muuta henkilöstöä.

Voiko OMA Työkykypäällikkö auttaa myös muissa projekteissa?

Hän voi olla myös mukana fasilitoimissa erilaisia työhyvinvointiin liittyviä valmennuksia ja koulutuksia sekä osana muutostilanteisiin sopeutumista.

Kuinka OMA Työkykypäällikkö palvelun osaaminen ja saatavuus varmistetaan?

OMA Työkykypäällikkö palvelusta vastaavat työkykyasiantuntijamme ovat joko terveydenhuollon tai henkilöstöhallinnon lujia ammattilaisia, jotka päivittävät osaamistaan työkyky- ja organisaatiojohtamisesta säännöllisesti.

Vastuuhenkilön poissaolot ilmoitetaan ajoissa, jotta tilanteeseen voidaan varautua asiakasyrityksessä. OMA Työkykypäällikkö – palvelusta vastaa tiimi, jossa on asiakasyritykselle määritelty työpari jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä