Tiimi

Kuvassa Edicosin Katja sillalla

Katja Siurumaa

TYÖKYKYJOHTAMISEN ASIANTUNTIJA, TOIMITUSJOHTAJA

Katja on työskennellyt yli 20 vuotta eri organisaatioissa terveydenhuollon vaativissa asiantuntijatehtävissä ja hänen vastuullaan on ollut mm. työkyvyn arvioinnin, työuravalmennuksen ja työterveysyhteistyön asioita. Nykyisin hän toimii yrittäjänä tuottaen työkykyjohtamisen palveluja omassa yrityksessään. Katjalla on aina ollut työssään vahva ratkaisukeskeinen ja kehittämiseen tähtäävä ote. Yrittäjänä hän on vastannut laajasti yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen liittyvistä tehtävistä. Hänellä on kokemusta mm. sosiaalisen vastuun ja osaamisen kehittämisestä, esimiestyön tuesta, valmennusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tuija Teikari

TYÖKYKYASIANTUNTIJA, RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAAJA-VALMENTAJA

Tuija on työskennellyt yli 10 vuoden ajan työhönkuntoutuksen asiantuntijana. Hän näkee työkyvyn laajana käsiteenä siten, että työn merkityksellisyys, työn hallinta tieto-taitoineen, riittävä terveys ja lisäksi työntekijää tukeva työympäristö ovat työkyvyn ydintä. Terveydenalan ammattilaisena hän auttaa työntekijöitä näkemään tämän kokonaisuuden merkityksen työssä selviytymiseen ja mahdollisuutena nauttia työstään.

Ratkaisukeskeisenä työnohjaaja-valmentajana ja terveydenhoitajana Tuijalle on muodostunut taito
kohdata ihminen ja kuulla häntä. Asiakkaan kanssa luontevan vuorovaikutuksen luominen ovat Tuijan työn keskiössä. Erilaisten ihmisten ominaisuuksia kunnioittavana hän saavuttaa asiakkaidensa luottamuksen ja auttaa heitä
löytämään omaa potentiaalinsa. Jatkuva oppiminen ja itsensä haastaminen – vaikkapa talviuintiin, ovat Tuijalle luontaisia luonteenpiirteitä. Hän kokee, että tieto lisää ymmärrystä ja itsensä haastaminen stressin sietoa ja
resilienssiä.


https://tyonohjaustuijateikari.fi/

Pia Klemetti

HR-AMMATTILAINEN, URAVALMENTAJA, SERTIFIOITU MOTIVAATIOVALMENTAJA (RMP©️), MUUTOSKONSULTTI

Pia on työskennellyt noin 25 vuotta yritysten ja organisaatioiden johto- että HR-tehtävissä teollisuuden, teknologian (ICT-, IoT, cleantech) sekä aikuiskoulutuksen aloilla. Hänellä on yli 10 vuoden valmennus- ja koulutuskokemus, ja hän kirjoittaa ja puhuu aktiivisesti erityisesti ajankohtaisista työelämäilmiöistä. Näiden kokemusten myötä Pialle on kehittynyt monipuolinen taito ymmärtää johdon, liiketoiminnan, henkilöstön sekä yksittäisten työntekijöiden näkökulmia, mikä tekee hänestä
arvokkaan lisän erityisesti yrityksen kehitys- ja muutostilanteissa.

Vaikka Pialla on kokemusta myös kansainvälisistä konserneista, hänen tutuin ja rakkain toimintaympäristönsä ovat kasvuyritykset – onhan hän itsekin tuore yrittäjä ja toimitusjohtaja Paija Group Oy:ssään. Pialla on runsaasti kokemusta ura- ja esihenkilövalmennuksista, koulutuskonseptoinnista, HR-prosesseista ja työsuhdeasioista, sekä ihmisten ja muutoksien johtamisesta.

www.piaklemetti.com