Valmennukset

Edicoksen valmennukset

Henkilöstö on yrityksen ja organisaation tärkein voimavara. Yksi keino henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa on erilaiset koulutukset ja valmennukset.

Edicos Oy:n koulutukset ja ryhmävalmennukset antavat yritykselle ja organisaatiolle työkaluja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koulutuksen teemat voivat liittyä muun muassa johdon, esihenkilöiden tai työntekijöiden itsensä johtamisen taitoihin, työyhteisöön liittyviin teemoihin tai työn sujuvuuteen ja merkityksellisyyteen. Kohderyhmänä voivat olla koko henkilöstö tai räätälöity erillinen ryhmä, kuten johto, esihenkilöt tai työntekijät.

Työura-
valmennukset

Sopiva – työuravalmennuspaketin sisältö:
4 x 60min valmennustapaamiset etäyhteydellä. Yksi tapaaminen on vaihdettavissa 2 x 30min väliarviointipuheluun. Tapaamiset toteutuvat 3-6kk:n aikana.

Hinta 1325€ + alv 24%

Mahdolliset maksulliset lisäosat: WEIS-työympäristön arviointihaastattelu, AWC – työn vaatimien taitojen arviointi ja AWP – työsuorituksen arviointi, vaativat työtehtävien
arviointia livenä.

Valmennukset esihenkilöille

Sujuva yksilö – esihenkilövalmennus

5 x 90min valmennustapaamiset etäyhteydellä. Yksi tapaaminen on vaihdettavissa 2 x 45min väliarviointipuheluun. Tapaamiset toteutuvat 3kk:n aikana.

Yksilöllisten valmennusten teemoja voivat olla esihenkilön itsensä johtamisen taidot, omien työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen tai uuden esihenkilön johtajan roolin tukeminen.

Saatavilla myös ryhmävalmennus saman yrityksen esihenkilöille. Voidaan toteuttaa myös fasilitoituna ideointipäivänä.

Hinta 1480€ + alv 24%

Räätälöidyt valmennukset

Sujuva ryhmä – saman yrityksen esihenkilöille suunnattu ryhmävalmennus

Ryhmätapaamiset, kesto 4 x 3 tuntia, ryhmän koko 6 – 12 henkeä. Ryhmä voi toimia myös yksilöllisten valmennusten tukena samassa yrityksessä muutostilanteen läpi viemisessä.

Hinta 4300€ + alv 24%

Valmennukset voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden mukaan. Työn luonne huomioiden voi toteutustapa olla puoli päivää (4t) tai kokopäivän (7t) kestävä  ryhmätapaaminen. Päivän aikana ryhmä työskentelee yhdessä kehitettävän asian äärellä erilaisten toiminnallisten harjoitusten, valmennuksellisten elementtien ja ryhmänohjaajan tuella.