Työkykyohjaus

Työkykyohjaus on matalan kynnyksen ohjauspalvelu, jonka avulla voidaan arvioida
työkykyriskejä ja ennakoida niiden syntymistä. Työkykyohjauksen avulla voidaan lisätä työn
imua ja muokata työtä niin, että työssä jatkaminen on mahdollista työkykyyn liittyvistä
haasteista huolimatta.

Työkykyohjaus

Työkykyohjauksen avulla voidaan auttaa työntekijää jatkamaan nykyisessä työssään, vaikka hänen työkykynsä oli uhattuna terveydellisistä tai muista työhön liittyvistä syistä. Työkykyohjaus antaa konkreettista käytännön ohjeita esimerkiksi terveydentilan parantamiseen, psyykkisen kuormituksen vähentämiseen ja työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamisessa. Työkykyohjauksessa pohditaan yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa mahdollisuuksia jatkaa työssä.

Työkykyohjauksen tavoitteena on työntekijälle ja yritykselle sopivien työntekijän työuraa pidentävien ratkaisujen löytäminen. Työkykyohjausta voi antaa asiantuntija, jolla on asiantuntemusta työkyvyn ja toimintakyvyn arvioinnista. Hän voi olla terveydenhuollon ammattilainen, jolla on työkyvyn arviointiin ja työkykyriskeihin liittyvää muuta hankittua osaamista, kuten työnohjaajan tai työkykykoordinaattorin koulutus. Lisäksi ammattilainen on perehtynyt työyhteisön ja erilaisten organisaatioiden toimintaan sekä johtamisen erilaisiin tapoihin.

Työkykyohjaus voidaan toteuttaa erillisenä työhyvinvointia edistävänä palveluna tai se voidaan liittää osaksi OMA Työkykypäällikkö – palvelua.