Edicosin koulutukset

Edicoksen koulutukset

Henkilöstö on yrityksen ja organisaation tärkein voimavara. Yksi keino henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa on erilaiset koulutukset ja valmennukset.

Edicos Oy:n koulutukset ja ryhmävalmennukset antavat yritykselle ja organisaatiolle työkaluja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koulutuksen teemat voivat liittyä muun muassa johdon, esihenkilöiden tai työntekijöiden itsensä johtamisen taitoihin, työyhteisöön liittyviin teemoihin tai työn sujuvuuteen ja merkityksellisyyteen. Kohderyhmänä voivat olla koko henkilöstö tai räätälöity erillinen ryhmä, kuten johto, esihenkilöt tai työntekijät.

Koulutukset esihenkilöille

Esihenkilöille suunnatuissa koulutuksissa voidaan käsitellä muun muassa edistävän palautteen antamista ja vuorovaikutustilanteen tulkintaa puheeksi ottamisen tilanteissa. Koulutusten avulla voidaan ennaltaehkäistä esihenkilöiden uupumusta perehtymällä esimerkiksi ajanhallinnan keinoihin, keskeytysten vähentämiseen ja itsensä johtamisen teemoihin.

Koulutusten kesto ja sisältö voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutuksessa käytetään toiminnallisia harjoituksia ja fasilitoinnin menetelmiä, jolloin koulutuksen vaikuttavuus paranee.

yksi mies ja neljä naista seisovat ryhmässä kahvitauolla

Koulutukset työyhteisöille

Edicos Oy: koulutukset antavat yritykselle työkaluja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. 

Mitä on itsensä johtaminen? Miksi pitäisi osata johtaa itseään? Vuorovaikutustilanteen tulkinta erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa Työyhteisötaidot auttavat sujuvaan arkeen työpaikoilla. Erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen työyhteisössä.

Koulutuksien avulla ryhmän jäsenet saavat tietoa itsestään ja omien ajatusten kanssa työskentelystä. Tämä auttaa yksilöä toimimaan työelämän erilaissa tilanteissa itseä tyydyttävällä tavalla ja näin arjen työstä tulee sujuvampaa ennakoimalla ristiriitatilanteita.

Koulutusten kesto ja tarkempi sisältö räätälöidään yrityksen tarpeita kuunnellen.

Räätälöidyt koulutukset

Räätälöidyt koulutukset auttavat edistämään johtoryhmän tai hallituksen työskentelyä haastavissa ongelmatilanteissa. Parhaimmillaan ulkopuolinen henkilö voi auttaa ryhmää luovuuden esteiden poistamisessa ja avoimuuden lisäämisessä.

Muutoksen tai ongelman pilkkominen toiminnallisilla harjoituksilla osiin ja sen avulla toimenpiteiden laatiminen, jotta uudistus siirtyy käytännön toimenpiteiksi arkeen.

Fasilitoinnilla varmistetaan ryhmän toimintaedellytykset ja autetaan ryhmää saavuttamaan tavoitteensa.

Fasilitointi auttaa yhteistyön edellytysten luomiseen ja ryhmäprosessin toteuttamiseen.