Yrityksen esittely

Olemme kestävän työelämän strateginen kumppani.

Työkykyjohtamisen asiantuntija, joka auttaa yrityksiä parantamaan suorituskykyään kestävästi työhyvinvoinnin, johtamisen ja prosessien hallinnan toimenpiteitä kehittämällä.

Edicos on yrittäjän ystävä ja omistajan olkapää työkykyjohtamisen asioissa. Meillä yhdistyy kestävän kehityksen ja strategisen johtamisen ymmärrys työn sujuvuuden edistämiseen ja työn merkityksellisyyden korostamiseen.

Me ja yritys saamme työstä työtä. Yhdessä me voimme työstää työtehtäviä niin, että luodaan yrityskohtaisia kestäviä työelämä huomioon ottavia ratkaisuja työkykyriskien ennaltaehkäisemiseen. Kasvaminen voi olla taloudellisen suorituskyvyn parantamista, mutta myös osaamisen kehittämistä sekä sosiaalisen vastuun edistämistä.

Edicos Oy

Yrityksen nimi Edicos tulee latinan kielen sanoista edico – ratkaista ja cos – hiomakivi. 

Edicos tarjoaa yrityksen tarpeisiin räätälöityjä hiottuja ratkaisuja työhyvinvoinnin, johtamisen ja prosessien hallinnan edistämiseen.

Edicosin logossa oleva avautumassa oleva solmu kuvaa ongelmatilanteen ratkeamista yrityksen toiminnalle sopivalla tavalla.

Edicos auttaa sinua ja yritystäsi ymmärtämään työkykyongelmia ja niiden taustaa sekä löytämään ratkaisut työtyytyväisyyden parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen sinun johtamasi organisaation arjen toiminnassa.