Työterveysyhteistyön tuki

Saat apua työterveyshuollon kustannusten arvioimisessa, sopimusten sisällön avaamisessa ja vertailussa sekä työterveyshuollon kanssa sujuvan yhteistyömallin luomisessa.

Autamme sinua kilpailuttamaan työterveyshuollon sopimukset ja arvioimaan uudelleen nykyisen palvelun sisällön sekä olemme tukena valitun työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa toteutettavan yhteistyön sujumisessa

Työterveyden tukena

Sopimusten kilpailuttaminen, nykyisen sopimuksen sopivuuden arviointi, valitun työterveyshuollon
palveluntarjoajan kanssa toimintasuunnitelman laatiminen ja toteutuksen arviointi

Palvelun toteutuksessa hyödynnetään asiantuntijatiimin osaamista työkyvyn arvioinnista, työterveyshuollon hyvistä käytännöistä ja työterveysyhteistyön toteutuksesta.

kaksi henkilöä seisoo kuorma-auton edessä